SERI KEMBANGAN – Gerakan #RasuahBusters kini memaparkan video ketulusan hati dan rayuan anak-anak kecil Malaysia agar diri mereka bebas daripada gejala rasuah.


https://www.youtube.com/watch?v=WEIq9l58b54

Bahasa Melayu

https://www.youtube.com/watch?v=wMuDCAZcKHM

English

https://www.youtube.com/watch?v=ZKWplE5MC64

Bahasa Cina

https://www.youtube.com/watch?v=CxokpIf3EoQ

Bahasa Tamil

Hosted at Hostnotion – custom domains for Notion